Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство

Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство , основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа,

Прочетете повече

Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална

Прочетете повече

Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” изграждане на второ платно в участъка Поморие – Ахелой

“Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 в участъка Поморие

Прочетете повече