Рехабилитация на участък от общински път BGS1053 ”/II-79/ – с.Черни връх – околовръстен път на с.Черни връх

Рехабилитация на участък от общински път BGS1053 ”/II-79/ – с.Черни връх – околовръстен път на с.Черни връх – административна граница

Прочетете повече

Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство

Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство , основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа,

Прочетете повече

Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална

Прочетете повече