Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална

Прочетете повече

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда

През 2017г. дружеството участва в изпълнение по “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Ямбол, к-с

Прочетете повече