Рехабилитация на участък от общински път BGS1053 ”/II-79/ – с.Черни връх – околовръстен път на с.Черни връх

Рехабилитация на участък от общински път BGS1053 ”/II-79/ - с.Черни връх - околовръстен път на с.Черни връх - административна граница на общ.Камено - /III-7909/"

Етап I - участък от км 0+000.00 до км 1+583.90 втори подетап от км 0+000 до км 1+010"