Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство

Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство , основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа, паркинги и тротоари в гр. Свети Влас , Община Несебър” 2021 – 2024г.