Договори за СМР в Авиобаза „Безмер”

1.„ 3RS31002-01 Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад във В.Ф. 26030 – Безмер ” – 1663575,34 лв
2.3AF31025 Възстановяване на вътрешен път във в.ф. 26030 – Авиобаза Безмер – 1201242,00 лв
3.ПРОЕКТ 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ)“ – Авиобаза Безмер – 1370931,86 лв