Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” изграждане на второ платно в участъка Поморие – Ахелой

“Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 в участъка Поморие – Ахелой, Дължина на участъка 2,4 км. Габарит 20, Клас на пътя I-ви, Изпълнени Насипи от трошен камък над 50 000 м3, Положени асфалтови смеси над 30 000 т., нови водостоци, бетонови отводнителни канавки, подпорни стени, шумозаглушителни огради 2,8 км, огради за животни и земноводни 2,1 км и други съпътстващи СМР. Обем на изпълнените СМР 8,9 млн. лв. Категория строеж I-ва. Обекта е въведен в експлоатация м. Юни 2018г.