Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда

През 2017г. дружеството участва в изпълнение по “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Ямбол, к-с ,,Граф Игнатиев“ , блок 64” с Възложител: Община Ямбол и Сдружение на собствениците гр.Ямбол.

Категория на строежа: III-та категория, сградата представлява многофамилна жилищна сграда с шест секции, всяка от които съдържа по 8 жилищни етажа и един полуподземен етаж. РЗП на сградата – 11 758.81 м2