Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа (гр. Свети Влас)

  • Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, Община Несебър за гр. Свети Влас
  • Улична  канализация Ф500 ПП  по ул.”Пета” гр. Свети Влас

  • Инжежеринг на обект ”Улица до гробищен парк” гр. Свети Влас

  • Курортен комплекс „СВЕТИ  ВЛАС “ част Пътна и Вертикална Планировка