Изпълнение на ново строителство общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас

Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ.Несебър; -2014-2016, 2016-2017