Проекти

някой от нашите проекти

Изграждане на нова сграда Съдебна палата град Сливница
Извършване на СМР по изграждане на нова сграда Съдебна палата град Сливница в УПИ ХХVІ , кв.8 по ПУП на
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания
„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална
Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” изграждане на второ платно в участъка Поморие – Ахелой
“Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 в участъка Поморие
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда
През 2017г. дружеството участва в изпълнение по “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Ямбол, к-с
“Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда”
гр. Бургас. Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас – ул. „Кооператор” от
Многофункционална спортна площадка
Многофункционална спортна площадка със защитена мрежа в Хотелски комплекс „СВЕТИ ВЛАС“
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа (гр. Свети Влас)
Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, Община Несебър за гр. Свети Влас Улична  канализация Ф500 ПП 
Полагане на пътна настилка на улици и общинските пътища на Община Царево
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на Община Царево
Паркоустрояване – парк „Лазур“ – гр. Бургас“
Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк „Лазур“ –гр. Бургас“

За повече информация …